اضطراب جدایی یک مرحله از رشد کودک است که می‌تواند از ۶ ماهگی شروع شود در ۱ سالگی به اوج خود می‌رسد و در هیجده ماهگی به حالت آرامتری نسبت…
بیش تر بخوانید
 یکی از مهمترین سوالات مادران در مورد امتناع فرزندانشان در مورد نشستن در صندلی مخصوص ماشین است.  موضوع صندلی مخصوص کودک ،موضوع اهمیت و سلامت کودک است. به هیچ عنوان…
بیش تر بخوانید
کودکان همزمان با رشد عمومی و آشنایی بیشتر با محیط اطراف به کشف نقاط مختلف بدن خود پرداخته و در می یابند که لمس بعضی از نقاط بدن با لذت…
بیش تر بخوانید

دندان قروچه

بیشترین زمان دندان قروچه کودکان در هنگام خواب شبانه می باشد که کودک احساس درد یا خارش کرده دندان هایش را به هم فشار می دهد. عوامل موثر در دندان…
بیش تر بخوانید
به کودک کمک کنید به خود اعتماد کند. اورا به طور مستقیم تصحیح نکنید. اشتباهاتش را با تنبیه و دادزدن جواب ندهید. بگذارید بداند همه اشتباه میکنند . وقتی فرزندتان…
بیش تر بخوانید