چگونه حواس شیرخوار خود را بیازماییم؟

اگر میخواهید که مطمئن شوید حواس شیرخوار شما به خوبی کار میکند می توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید به عنوان مثال اگر نگران این مسئله هستید که کودک شما می بیند یا خیر به این مسئله دقت کنید که ایا کودکتان به چهره شما وقتی که خیلی نزدیک او هستید نگاه میکند؟

یا در سنین بالاتر ایا حرکت اشیاء را دنبال میکند؟ ممکن است در ماههای اول زندگی خیلی نگاه کردن به اجسام نزدیک چشمهای کودک شما به نظر انحراف داشته باشد اغلب این مسئله طبیعی است با این حال با پزشک وی در این مورد مشورت کنید.

اگر در مورد شنوایی کودک خود نگران هستید به موارد زیر توجه کنید:

1-ایا با صدای ناگهانی شیرخوار شما واکنش نشان میدهد؟

2-ایا به صدای شما واکنش نشان میدهد حتی زمانی که شمارا نمیبیند (به این صورت که گریه را متوقف کند. لبخند بزند .هیجان زده شده و دست و پای خود را تکان بدهد؟

3-ایا کودک به صدای موسیقی واکنش نشان میدهد؟

اگر در این موارد مشکوک هستید با پزشک وی مشورت کنید مسلما تشخیص مشکلات بینایی و شنوایی هر چه زودتر اتفاق بیفتد بهتر درمان خواهد شد.

تهیه شده توسط : دکتر سارا نخعی زاده – متخصص کودکان و نوزادان

اسفند ۱۳۹۵

پرسش جدید

فرم ارسال پرسشهای والدین کودکان