مکیدن انگشت

مکیدن انگشت در نوزادان و شیرخواران پدیده بسیار طبیعی است. نوزادان در هنگام جنینی در بطن مادر این کار را شروع می کنند البته در مواقع گرسنگی، خستگی، یا بی حوصلگی مکیدن انگشت تشدید می‌شود.
مکیدن انگشت تا دو سالگی اشکال و جای نگرانی ندارد فقط مطمئن باشید که کودکتان خسته و گرسنه نباشد.

پستونک:

استفاده از پستونک در سال اول تولد به آرامش نوزاد، خواب بهتر و پیشگیری از سندرم مرگ ناگهانی نوزاد کمک می کند.
البته اگر بهداشت عمومی رعایت نشود استفاده از پستونک می‌تواند منجر به اسهال در نوزاد و عفونت های گوارشی شود. کودکان که دل درد دارند بیشترین استفاده را از پستونک می توانند داشته باشند.
بهتر پس از یک سالگی استفاده از پستونک به هنگام خواب تقلیل یابد تا جلوی حرف زدن کودکان را نگیرد و با مکیدن زیاد باعث عفونت گوش نشود.

تهیه شده توسط : دکتر سارا نخعی زاده – متخصص کودکان و نوزادان

 امرداد 1400

پرسش جدید

فرم ارسال پرسشهای والدین کودکان