سندرم مرگ ناگهانی کودک

تعریف سندرم

سندرم مرگ ناگهانی کودک عبارت است از مرگ نابهنگام نوزادان که معمولاً از زمان تولد تا چهار ماهگی اتفاق می افتد که معمولاً در خواب و بدون هیچ گونه پیش بینی قبلی پزشکی روی می دهد. علت این اتفاق دقیقاً مشخص نیست. احتمال بروز این سندرم یک در ده ها هزار کودک است

راهکارهای کاهش سندرم مرگ ناگهانی نوزاد

-نوزاد را حتماً به پشت بخوابانید.

-مادر از مصرف سیگار و قلیان خودداری کند و کسی در خانه سیگار نکشد.

-نوزاد در تخت والدین خوابانده نشود.

-نوزاد از شیر مادر تغذیه کند.

-روی نوزاد را با پتو نپو شانید.

-مکیدن پستانک در نوزادان به پیشگیری از این سندرم کمک می کند.

تهیه شده توسط : دکتر سارا نخعی زاده – متخصص کودکان و نوزادان

تیرماه 1400

پرسش جدید

فرم ارسال پرسشهای والدین کودکان