دندان قروچه

بیشترین زمان دندان قروچه کودکان در هنگام خواب شبانه می باشد که کودک احساس درد یا خارش کرده دندان هایش را به هم فشار می دهد.

عوامل موثر در دندان قروچه:

  • استرس می‌تواند دلیل دیگر برای این عمل در کودکان باشد . خشم فرو خورده شده و استرس روزانه می تواند باعث ایجاد  و تشدید این عمل گردد.
  • انگل روده می‌‌تواند از علل دیگر  باشد.
  • علت دیگر نامنظمی دندان ها یا پرکردگی دندان ها است. زمانی که دندان های بالا و پایین به درستی روی هم جفت نمی شود باعث فشار فک بالا به فک پایین می‌شود.
  • درد از موارد دیگری است که می‌تواند باعث ایجاد دندان قروچه شود.

تهیه شده توسط : دکتر سارا نخعی زاده – متخصص کودکان و نوزادان

امرداد 1400

پرسش جدید

فرم ارسال پرسشهای والدین کودکان