پردیس،فاز2،جنب اداره پست،ساختمان پزشکان رازی،طبقه 2،واحد 18
021-76240532,021-76244511