کودک من چه بوها و مزه هایی را در یک ماهگی متوجه میشود؟

کودک شما در بدو تولد حس چشایی و بویایی دارد. و میتواند مزه شیرین را از تلخ تشخیص دهد.مثلا شیر خوار شما بطری را برای خوردن انتخاب میکند که حاوی مایع شیرین مثل شیر باشد و اگر بطری دیگری که حاوی مایع تلخ مزه ای باشد به او بدهید پس زده و نخواهد خورد.

بنابراین شیرخواران در این سن مزه شیرین را ترجیح داده و این ارجحیت در طول سال اول  زندگی نیز باقی می ماند. مطالعات نشان می دهند که رژیم غذایی  مادرمی تواند مزه شیر او را تحت تاثیر قرار دهد. پس طعم های مورد استفاده مادر بعدها در بچه نیز ارجحیت پیدا میکند. مثلا مادری که در طول شیردهی از غذاهای تند استفاده میکند بعد ها کودک وی نیز به طعم های تند گرایش بیشتری خواهد داشت.

تهیه شده توسط : دکتر سارا نخعی زاده – متخصص کودکان و نوزادان

اسفند ۱۳۹۵

پرسش جدید

فرم ارسال پرسشهای والدین کودکان

فهرست