شیرخواران در ماه اول زندگی چه می بینند؟

شیر خواران در ماه اول می توانند به شکلهایی که نزدیک انها است فوکوس کنند اما اجسام دور را تار می بینند. با رشد نوزاد دید چشم بهتر می شود.

در سه ماهگی می توانند اشیاء متحرک را دنبال کنند و به شکلها علاقه بیشتری نشان داده و صورت افراد اشنا را می شناسند. صورت انسانها به ویژه پدر و مادر برای شیر خواران این سن جالب است .

می توانید یک اینه در جلوی چشمهای شیرخوار خود قرار دهید و تماشا کنید که چگونه به خود می نگرد.دیدن رنگها نیز با افزایش سن بهتر می شود استفاده از اسباب بازیهای با رنگ روشن کمک به افزایش توانایی تشخیص رنگها در کودک شما کمک می کند.

تهیه شده توسط : دکتر سارا نخعی زاده – متخصص کودکان و نوزادان

اسفند ۱۳۹۵

پرسش جدید

فرم ارسال پرسشهای والدین کودکان

فهرست