بلوغ

بلوغ (تکامل جنسی) دوره ای از تغییرات عمده در پسران و دختران می باشد.

سن تغییرات فیزیکی بلوغ به شکل متغییر در افراد متفاوت است. در هر دو جنس تغییرات هورمونی همراه با جهش جنسی خواهد بود که منجر به تغییر نوجوانان بالغ خواهد شد.

رشد پستانها که اغلب اولین علامت شروع بلوغ در دختران می باشد معمولا در سنین ۸ تا ۱۳ سالگی شروع می شود.

تغییرات زیر توضیح دهنده ترتیب اتفاقاتی است که در دختران با شروع بلوغ رخ می دهد:

– پستانها و رانها شروع به رشد می کند

– سرعت رشد قدی افزایش پیدا می کند

– موهای ناحیه زهار اغلب ۶ تا ۱۲ ماه پس از شروع رشد پستانها پدیدار می شود. در حدود ۱۵ درصد از دختران موهای زهار قبل از رشد پستانها پدیدار می گردد.

– سایز رحم و واژن و لابیاها و کلیتوریس افزایش می یابد.

– رشد قدی حدود دو سال پس از شروع بلوغ (میانگین سنی ۱۲ سال) به اوج خود می رسد.

عادت ماهیانه (منارک) همیشه پس از اوج رشد قدی در حدود سن ۱۲/۵ سالگی اتفاق می افتد. زمانی که در دختران عادت ماهیانه ایجاد شد حدود ۵۲/۵ سانتیمتر رشد قدی خواهند داشت و در سن ۱۵۱۴ سالگی به رشد قدی نهایی خود خواهند رسید (بسته به سن شروع بلوغ ممکن است کمی دیرتر یا زودتر شود این اتفاق می افتد).

اغلب پسران تغییرات فیزیکی شروع بلوغ را در سنین ۱۶۱۰ سالگی نشان می دهند و بیشترین رشد را در سنین ۱۵۱۲ سالگی دارند. اوج رشد قدی پسران به طور میانگین حدود ۲ سال دیرتر از دختران اتفاق می افتد. تا سن ۱۶ سالگی رشد بیشتر پسران متوقف می شود اما عضلات و ماهیچه ها همچنان به رشد ادامه می دهد.

سایر مراحل بلوغ در پسران به شرح زیر است:

– سایز پنیس(آلت) و بیضه ها افزایش می یابد.

– موهای ناحیه زهار پدیدار شده و بدنبال موهای ناحیه زیر بغل و صورت نیز پدیدار می شود

– صدا بم و ضخیم می گردد

– غضروف حنجره(سیب آدم) بزرگتر می گردد

– بیضه ها شروع به تولید اسپرم می کنند.

تهیه شده توسط : دکتر سارا نخعی زاده – متخصص کودکان و نوزادان

شهریور ۱۳۹۵

پرسش جدید

فرم ارسال پرسشهای والدین کودکان

فهرست