افزایش عزت نفس کودکان

به کودک کمک کنید به خود اعتماد کند. اورا به طور مستقیم تصحیح نکنید. اشتباهاتش را با تنبیه و دادزدن جواب ندهید. بگذارید بداند همه اشتباه میکنند . وقتی فرزندتان به سراغ شما می اید کارتان را قطع کنید (صحبت با تلفن. حرف زدن با یک دوست. تماشای تلویزیون) وبه چشمانش نگاه کنید. با او قهر نکنید نام فرزندتان را با اهنگی خوش بیان کنید. پدر و مادر باید در مقابل فرزندشان عضوی واحد باشند .اگر اختلاف برای انتخاب روش تربیتی دارید اجازه ندهید فرزندتان از ان اگاه شود.

از شش سالگی برای فرزندتان مربی ورزشی بگیرید تا در رشته ای خاص موفق شود. احساسات فرزندتان را تایید کنید .

میدونم میترسی به جای اینکه ترس نداره. می دونم خسته ای به جای اینکه غر نزن.

گاهی از او معذرت بخواهید تا بداند همه ما اشتباه می کنیم . گاهی در جواب سوالش بگویید نمی دانم تا بداند ندانستن بد نیست. به او مسوولیتهایی در حد توانش بدهید. حرمت نفس خود را افزایش دهید .کودکان از ما الگو میگیرند. به نقاط قوت فرزندتان تاکید کنید . اجازه دهید فرزندتان ریسکهای بی خطر بکند. بگذارید اشتباهات بی خطر انجام دهد. بگذارید در مورد غذا  و لباس و بازی و مسائل خصوصی زندگیش خودش تصمیم بگیرد. در صورت نیاز به کمک شما به او احساس گناه ندهید.هرگز فرزندتان را مخصوصا در مقابل دیگران مسخره نکنید. در جمع به او نخندید مگر زمانی که او چنین انتظاری از شما دارد

فرزندان باید بداند که پدر و مادرشان انها را بی قید و شرط در هر شرایطی دوست دارند. به همسرتان مقابل فرزندتان بی احترامی نکنید. اگر به کسی اسیب زدند یا به حقوق کسی تجاوز کردند متوقفشان کنید و به دیگران هم اجازه ندهید به حریم فرزندتان تجاوز کنند. شما هم حریم و مالکیت فرزندتان را محترم بدانید . برد و باختشان برایتان بی اهمیت باشد ولی تلاششان را کردند حتی اگر برنده نشدند برایشان جشن بگیرید . فرزندتان را وارد اختلافات خانوادگی نکنید. به سر فرزندتان فریاد نزنید. برای کارهایی که برایشان میکنید به سرشان منت نگذارید . با هیچ کس فرزندانتان را مقایسه نکنید هرگز بدی کسی را جلو فرزندتان یا به فرزندتان نگویید. هرگز با کودک درد و دل نکنید. زمانی که فرزندتان اشتباهاتش را با شما در میان میگذارد او را مقصر خطاب نکنید.

برگرفته از سایت روانشناسی کودکان

پرسش جدید

فرم ارسال پرسشهای والدین کودکان

فهرست