حملات ریسه رفتن در شیرخواران

حملات ریسه رفتن اغلب در کودکان 6ماه تا 5 سال دیده میشود. در برخی موارد زمینه و سابقه خانوادگی قبلی دیده میشود. عوامل زمینه ساز شامل خستگی بیش از حد. عصبانیت در شیر خوار. ترس یا درد شدید که منجر به گریه کودک و نگه داشتن نفس در حین دم که منجر به رنگ پریدگی و بی حالی میگردد.

ادامه مطلب

مکیدن شست دست توسط کودک

مکیدن شست دست توسط کودک:

مکیدن شست انگشت تا سن 4 -5 سالگی در کودکان نرمال تلقی میشود. باقی ماندن این عادت تا زمان بلوغ در دختران نسبت به پسران شیوع بیشتری داشته و نشانه عدم امنیت در ایشان میباشد. ارائه این عادت بعداز 5 سالگی منجر به تغییرات ظاهری دندانها خواهد شد. برای کاهش این حالات بهتر است قبل از 8 سالگی این عادت در کودک خاتمه پیدا کند.

ادامه مطلب

رشد کودک در ۱ تا ۲ ماهگی

2months

در طی این ماه نیز شیرخواران به سرعت رشد می کنند.

در این ماه حدود ۳/۸۲/۵ سانتیمتر قد و حدود ۹۰۰ گرم وزن خواهند گرفت. البته این مقادیر میانگین بوده و ممکن است شیرخواران آهسته تر یا سریعتر رشد کنند.

در طی این ماه شیرخواران در هر وعده مقادیر بیشتری شیر خورده و شبها مدت طولانی تر می خوابند.

ادامه مطلب

رشد کودک در ۱ ماهگی

1_month

چقدر شیر خوار من رشد خواهد کرد؟

در ماه اول زندگی رشد سریع است. در این دوره شیرخوار شما بین ۳/۸۲/۵ سانتیمتر قد و حدود ۹۰۰ گرم وزن خواهد گرفت. البته این مقادیر به صورت میانگین بوده و رشد شیرخوار شما می تواند کندتر یا سریعتر باشد.

ادامه مطلب

بلوغ

b

بلوغ (تکامل جنسی) دوره ای از تغییرات عمده در پسران و دختران می باشد.

سن تغییرات فیزیکی بلوغ به شکل متغییر در افراد متفاوت است. در هر دو جنس تغییرات هورمونی همراه با جهش جنسی خواهد بود که منجر به تغییر نوجوانان بالغ خواهد شد.

ادامه مطلب

رشد کودک ۶ تا ۱۲ ساله

6_12

آنچنان که کودکان از سنین مدرسه به سمت نوجوانی رشد می کنند محدوده وسیعی از رشد قدی و وزنی وجود دارد.

در این سنین قدکودکان حدود ۶ تا ۷ سانتیمتر در هر سال رشد می کند و وزن کودک حدود ۲ تا ۳ کیلوگرم در سال افزایش می یابد و تا زمان بلوغ ادامه خواهد داشت.

ادامه مطلب