افزایش عزت نفس کودکان

96_02_04_1

به کودک کمک کنید به خود اعتماد کند. اورا به طور مستقیم تصحیح نکنید. اشتباهاتش را با تنبیه و دادزدن جواب ندهید. بگذارید بداند همه اشتباه میکنند . وقتی فرزندتان به سراغ شما می اید کارتان را قطع کنید (صحبت با تلفن. حرف زدن با یک دوست. تماشای تلویزیون) وبه چشمانش نگاه کنید. با او قهر نکنید نام فرزندتان را با اهنگی خوش بیان کنید. پدر و مادر باید در مقابل فرزندشان عضوی واحد باشند .اگر اختلاف برای انتخاب روش تربیتی دارید اجازه ندهید فرزندتان از ان اگاه شود.

ادامه مطلب

چگونه حواس شیرخوار خود را بیازماییم؟

1395_12_14_1

اگر میخواهید که مطمئن شوید حواس شیرخوار شما به خوبی کار میکند می توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید به عنوان مثال اگر نگران این مسئله هستید که کودک شما می بیند یا خیر به این مسئله دقت کنید که ایا کودکتان به چهره شما وقتی که خیلی نزدیک او هستید نگاه میکند؟

ادامه مطلب