All posts in مراحل رشد و تکامل

رشد کودک در ۱ تا ۲ ماهگی

2months

در طی این ماه نیز شیرخواران به سرعت رشد می کنند.

در این ماه حدود ۳/۸۲/۵ سانتیمتر قد و حدود ۹۰۰ گرم وزن خواهند گرفت. البته این مقادیر میانگین بوده و ممکن است شیرخواران آهسته تر یا سریعتر رشد کنند.

در طی این ماه شیرخواران در هر وعده مقادیر بیشتری شیر خورده و شبها مدت طولانی تر می خوابند.

ادامه مطلب

رشد کودک در ۱ ماهگی

1_month

چقدر شیر خوار من رشد خواهد کرد؟

در ماه اول زندگی رشد سریع است. در این دوره شیرخوار شما بین ۳/۸۲/۵ سانتیمتر قد و حدود ۹۰۰ گرم وزن خواهد گرفت. البته این مقادیر به صورت میانگین بوده و رشد شیرخوار شما می تواند کندتر یا سریعتر باشد.

ادامه مطلب

بلوغ

b

بلوغ (تکامل جنسی) دوره ای از تغییرات عمده در پسران و دختران می باشد.

سن تغییرات فیزیکی بلوغ به شکل متغییر در افراد متفاوت است. در هر دو جنس تغییرات هورمونی همراه با جهش جنسی خواهد بود که منجر به تغییر نوجوانان بالغ خواهد شد.

ادامه مطلب

رشد کودک ۶ تا ۱۲ ساله

6_12

آنچنان که کودکان از سنین مدرسه به سمت نوجوانی رشد می کنند محدوده وسیعی از رشد قدی و وزنی وجود دارد.

در این سنین قدکودکان حدود ۶ تا ۷ سانتیمتر در هر سال رشد می کند و وزن کودک حدود ۲ تا ۳ کیلوگرم در سال افزایش می یابد و تا زمان بلوغ ادامه خواهد داشت.

ادامه مطلب