درباره ما

این سایت برای اطلاع رسانی و آگاهی دادن به پدر و مادرهای عزیز در مورد بیماریها  و مراحل رشد کودکان زیر نظر مستقیم خانم دکتر نخعی زاده (متخصص کودکان و نوزادان –  دارای بورد تخصصی)  قرار دارد

تمامی مطالب نوشته شده در این سایت توسط ایشان تهیه و تایید شده است

  cropped-kids2.jpeg