چگونه میتوان حواس نوزاد تازه متولد شده را ارزیابی کرد؟

اگر میخواهید حواس نوزادتان را بررسی کنید از روشهای زیر استفاده کنید:

ایا زمانی که کودکتان ارام و هوشیار است به شما نگاه میکند؟

در صورتی که انحراف چشم های کودکتان شدید است و نیز در صورتی که چشمان او کدر و تار به نظر می رسند با پزشک وی در میان بگذارید. اغلب نوزادان با صدای بلند در کنار ایشان دچار حرکت ناگهانی دستها میشوند.

با این حال جهت ارزیابی حس شنوایی ایشان به این نکات دقت نمایید:

ایا کودکتان با شنیدن صدای شما ارام میگیرد؟

ایا با صدای ناگهانی در کنار او واکنش نشان می دهد؟

تهیه شده توسط : دکتر سارا نخعی زاده – متخصص کودکان و نوزادان

اسفند ۱۳۹۵