نوزاد تازه متولد شده چه می بیند؟

1395_12_14_2

بهترین فاصله برای دیدن اجسام در نوزاد تازه متولد شده فاصله 20-30 سانتی متری میباشد (این بهترین فاصله برای دیدن پدر و مادر است)

فاصله های دورتر را نوزادان تار میبینند در بدو تولد فدرت بینایی نوزادان حدود 2/200 میباشد چشمان انها به نورهای روشن حساس است بنابراین در نور کم چشمان خود را بهتر باز می کنند اگر گاهی چشمان نوزاد شما انحراف پیدا می کند نگران نباشید این مسئله اغلب با افزایش قدرت بینایی و توانایی ماهیچه های چشم بر طرف می شود.

زمانی که نوزاد شما ارام و هوشیار است اغلب میتواند حرکت اهسته صورت شما را دنبال کند

تهیه شده توسط : دکتر سارا نخعی زاده – متخصص کودکان و نوزادان

اسفند ۱۳۹۵