نوزاد تازه متولد شده من چه می شنود؟

95_12_15_1

نوزاد شما از زمانی که داخل رحم مادر است صداها را میشنود. صدای قلب مادر و صدای او و حتی صدای سایر اعضای خانواده قسمتی از دنیای او را در زمان قبل از تولد تشکیل می دهند.

زمانی که نوزاد به دنیا می اید صداهای اطراف بلند و واضح برای او به نظر میرسند .توجه کنید که نوزاد شما چگونه به صدای شما واکنش نشان میدهد . صداهای افراد به ویژه پدر و مادر برای نوزاد مثل موسیقی مورد علاقه او عمل میکنند.

زمانی که نوزاد شما گریه میکند دقت کنید که چگونه صدای شما باعث ارام شدن وی میگردد. و دقت کنید که چگونه به صدای شما وقتی برای او اواز می خوانید گوش میدهد. حتما در دوران نوزادی (ماه اول زندگی ) کودک خود را از نظر شنوایی ارزیابی کنید (در مراکز مخصوص این کار).

تهیه شده توسط : دکتر سارا نخعی زاده – متخصص کودکان و نوزادان

اسفند ۱۳۹۵