رشد کودک ۴ تا ۵ ساله

4_5

کودکان در این سن بسیار فعال هستند.

کودکان در این سن حدود ۲ کیلوگرم وزن در هر سال اضافه می کنند و حدود ۵ تا ۸ سانتیمتر در هر سال قد می کشند.

یک بچه ۴ ساله حدود به طور میانگین ۱۸ کیلوگرم وزن و ۱۰۱ سانتیمتر قد دارد.

بازیها اغلب به صورت تخیلی در این سن انجام می گیرد که نقش بسیار مهمی در روند رشد و تکامل کودک شما خواهد داشت.

بنابراین مهم است که زمان کافی برای بازی به تنهایی و یا با کودکان دیگر داشته باشند.

برای کنترل رشد کودک پزشک وی، در ویزیتهای دوره ای قد و وزن کودک را گرفته و بر روی چارت رشد وی محاسبه خواهد کرد.

کودکان قبل از مدرسه ممکن است در خوردن سخت گیر باشند.این مساله اهمیت دارد که رژیم غذایی متنوع از غذاهای سالم برای ایشان تدارک دیده شود و برای رشد نرمال حداقل ۶۰ دقیقه در طول روز فعالیت فیزیکی داشته باشند.

کودکان در این سنین بسیار فعال هستند، بنابراین آنان را تشویق به فعالیت کرده و محیط امنی را برای فعالیت فیزیکی ایشان فراهم آورید.

تهیه شده توسط : دکتر سارا نخعی زاده – متخصص کودکان و نوزادان

شهریور ۱۳۹۵