رشد کودک در ۱ تا ۲ ماهگی

2months

در طی این ماه نیز شیرخواران به سرعت رشد می کنند.

در این ماه حدود ۳/۸۲/۵ سانتیمتر قد و حدود ۹۰۰ گرم وزن خواهند گرفت. البته این مقادیر میانگین بوده و ممکن است شیرخواران آهسته تر یا سریعتر رشد کنند.

در طی این ماه شیرخواران در هر وعده مقادیر بیشتری شیر خورده و شبها مدت طولانی تر می خوابند.

شیرخواران شیرخشک خوار در هر وعده حدود ۱۷۷۱۴۸ سی سی شیرمیخورند (تعدادی از شیرخواران کمتر و تعدادی بیشتر) به صورت میانگین رشد قدی و وزنی شیرخواران مابین ۳ تا ۶ ماهگی سرعت ثابتی دارد. گاهی اوقات ممکن است به سرعت لباسهای شیرخوار برای وی کوچک شوند.

نگران نباشید، سرعت رشد در نیمه دوم سال اول زندگی شروع به کاهش می کند.

تهیه شده توسط : دکتر سارا نخعی زاده – متخصص کودکان و نوزادان

شهریور ۱۳۹۵