اصول رفتار با کودک یک تا سه ساله

1-در صورتی که کودک مایل است با دست غذا بخورد نباید ممانعت شود و برای تقویت احساس استقلال یک قاشق به دست کودک داده و با قاشق دیگر به او غذا داده شود.

2-استفاده از قاشق برای کودک نوپا ضرورت دارد ولی ممکن است نیاز به کمک داشته باشد.

3-دادن استراحت قبل از خوردن غذا و زمان ثابت صرف غذا برای کودک اهمیت خاص دارد.

4-اجرای برنامه ثابت سبب ارامش کودک می شود یعنی بشقاب و قاشق همیشگی و نحوه اماده کردن او برای غذا خوردن به او ارامش می دهد.

5-اشتهای کودک مانند خلق و خوی او متغیر است بهتر است روزی که کودک اشتهای کمتری دارد و غذا کم می خورد اصرار ننمود که حتما غذای بشقابش را تمام کند.

6-قدرت تقلید کودک در این سن زیاد است و رفتارهای اعضای خانواده (خواهر- برادر یا والدین) را تقلید می کند لذا نباید افراد خانواده رفتار نامناسب در هنگام غذا خوردن داشته باشند.

7-بر اساس تمایل کودکان که معمولا غذای گرم را دوست دارند بهتر است غذای خیلی داغ و یا سرد به انان داده نشود.

8-کودک دوست دارد با غذا بازی کرده و ریخت و پاش کند نباید انتظار داشت کودک اداب غذا خوردن را رعایت کند.

9-کودک نوپا فقط 5-10 دقیقه حالت نشستن را تحمل می کند و معمولا قبل از اتمام غذا سفره را ترک می کند و مجددابر می گردد. در این مواقع مادر ارامش خود را حفظ کند.

10-رنگ و ظاهر غذا توجه کودک را جلب می کند و او غذا را دستکاری خواهد کرد.

تهیه شده توسط : دکتر سارا نخعی زاده – متخصص کودکان و نوزادان

 مرداد 1396