از شیر گرفتن کودک

پروسه از شیرمادر گرفتن کودک یک تصمیم شخصی بوده و برخی مسایل از جمله بازگشت به کار در مادر .سلامتی مادر ان را تحت تاثیر قرار می دهد.

زمان صحیح و درست جداسازی از شیر مادر چه زمانی است؟

اکادمی متخصصین کودکان امریکا توصیه میکند که در شش ماه اول زندگی تنها تغذیه شیر خوار شیر مادر باشد پس از ان ترکیب شیر مادر و غذای کمکی از یکسالگی به بعد غذای جامد به عنوان وعده های اصلی کودک و در کنار ان شیر مادر. اکثر کارشناسان توافق دادند که شیر دهی تا زمانی که مادر و شیر خوار تمایل دارند ادامه یابد. در واقع سازمان بهداشت جهانی توصیه میکند که مادران تا 2 سالگی کودکان خود را شیر بدهند. پروسه جدا کردن از شیر مادر پروسه تدریجی است و ناگهانی نبایستی این اتفاق بیفتد.

(نشانه هایی که شیر خوار امادگی جداسازی از شیر مادر را دارد چیست؟

1-تمایل چندانی به شیر خوردن از خود نشان ندهد.

2-مدت زمان شیر دهی نسبت به قبل کوتاهتر باشد.

3-در حین شیر دهی مکرر دچار پرتی حواس شود.

4-بازی کردن با پستان مادر در حین شیر خوردن (گاز گرفتن سینه مادر)

تهیه شده توسط : دکتر سارا نخعی زاده – متخصص کودکان و نوزادان

اسفند ۱۳۹۵

index